Thursday, April 21, 2011

Osman tikus

Osman Tikus kerektor penyeluk saku yang sangat berjaya dibawakan oleh Pyan Habib dari segi penghayatan dan gaya hidup pada zamannya.Tahniah Pyan Habib dan Nasir

Read more ...

No comments:

Post a Comment