Monday, April 4, 2011

Nano-teknologi demo

En kort demonstrasjonsvideo om effekten av StayClean PowerNano på stein. Ved hjelp av en coating hindrer den behandlet materiale i å bli vått, dermed kan ikke skitt og annet sette seg i materialet. Filmet med mobilkamera :) www.nanokraft.no

Read more ...

No comments:

Post a Comment